Historisch

In mei 1993 ontmoeten we vijf motorische gehandicapte volwassenen zonder spraak en die via een alternatief en ondersteunend systeem communiceren, vertelden ons hun eenzaamheid en hun wensen om andere mensen te leren kennen die hetzelfde systeem om te communiceren gebruiken.

Monique, Lea en Bert gebruikten geprinte en geplastifieerde BLISS-symbolen, op een stevig Communicatiebord. Ronald en Diederick gebruikten het alfabet met grote gedrukte letters, geplakt en geplastificieerd op een kleine plank.

In augustus 1993 volgen we een vorming over “animatie van groepen” georganiseerd door ” la Province du Hainaut”. De bedoeling was om te leren hoe een ontmoeting tussen mensen zonder spraak en die via de Bliss-symbolen communiceren voor te bereiden voor 5 mei 1994. Gedurende deze boeinde vorming ontmoetten we de Voorzitster van “ASBL BLISS”. Ze gaf ons heel belangrijke inlichtingen over de Alternatieve en ondersteunde Communicatie. In januari 1995 volgden we de BLISS VORMING te Gent. Gedurende 8 jaar zijn we heel actief geweest in de Franstalige en Nederlandstalige verenigingen van BLISS .

De eenzaamheid van de mensen zonder spraak valt ons keer op keer op. Deze gehandicapte mensen hebben soms, maar niet altijd een communicatieboek waar hun woordenschat (door foto’s, beelden, symbolen, …) gerankschikt is via thema’s (personen, werkwoorden, adjectieven, …..). Zo kunnen ze aanwijzen wat ze nodig hebben: hun gevoelens, hun behoeften… Ze vertellen ons dat dit alternatief systeem om te communiceren hen helpt, maar hun droom is een communicatieapparaat met een stemte hebben, dankzij de technologie!

We nemen delen aan vormingen rond verschillende communicatietoestellen (lightwriter, alphatalker, deltatalker, tellus, macaw, caméléon, ..) en communicatieprogramma’s (mind express, winsil, minspeak, ….) met als doel de bestaande technologische middelen te ontdekken. Zo kunnen we kiezen welke technologie, mensen zonder spraak zou kunnen helpen. In januari 1996 starten we als zelfstandige logopediste met als doel elke persoon die aan zware spraakproblemen lijdt te kunnen helpen met de juiste aangepaste technologie. (afasieke, polyhandicapte, trisomische, autistische mensen….)

We trachten een prachtische oplossing (een communicatieboek of een communicatie apparaat) te vinden die hen een mogelijkheid geeft om via een alternatieve en ondersteunde communicatie te communiceren.

Sinds september 1996 zijn we lid van “ASBL AP3” (vereniging heel actief bij polyhandicapte mensen).

In januari 1997 volgen we de vorming “FACILITED COMMUNICATION”, de theorie te Namen en te Brussel (SEPTIS) dan de praktijd te Parijs.(EPICEA).

In februari 2000 te Namen bij CRETH volgen we de vorming MINSPEAK, van september 2002 tot mei 2003 te Antwerpen de vorming van de gebarentaal, in 2004 de vorming FRANÇAIS SIGNE, in januari 2008 te Brussel bij “Centre Apprendre et Parler” de vorming LPC.

In 2006 verschillende mensen (ouders van een gehandicapt kind, kennissen van een gehandicapte volwassen dat we hebben kunnen helpen) vragen ons om de Belgisch Centrum voor Alternatieve en Ondersteunde Communicatie te openen.

Een Centrum waar elke persoon met zware spraakproblemen snel een hulp zou kunnen vinden. Momenteel zoeken veel mensen jaren naar de juiste inlichtingen. Weinig zelfstandige logopedisten specialiseren zich in Alternatieve en Ondersteunde Communicatie. Ze weten niet waar ze steun en inlichtingen kunnen vinden.

Op 18 januari 2008 verschijnt de VZW COMALSO (COMmunication ALternative SOlution /Engels gesproken) in het Staatsblad!!!