Symboles Bliss, lettre G, la roueBliss symbolen, letter G, het wiel

Aujourd’hui nous vous présentons les symboles BLISS basés sur:

La roue = G   (aller voir sur le site dans les articles)

 

Vandaag stellen wij u de BLISS-symbolen voor die gebaseerd zijn op:

Het wiel = G (kijk in de artikels op de site)

 

 

Quelques symboles BLISS dans lesquels ces figures apparaissent:

roue                                                                             machine

   

camion

 

N’hésitez pas à nous transmettre vos réflexions !

Enkele BLISS-symbolen in dewelke deze tekens voorkomen:
wiel                                                                   toestel

vrachtwagen

Stuur ons gerust uw bedenkingen op!