Facilited Communication (Australia)

De Facilited Communication is een werktuig, die elke persoon lijdend aan zware spraakproblemen (van geboorte, door een ziekte of een accident), kan helpen om keuze te maken of om zijn behoeften door te geven door een “facilitator”. De “facilitator” helpt de “gefaciliteerde persoon”, door zijn hand te steunen, om aan te duiden. De aanduiding kan op een communicatiebord met: foto’s, beelden, pictogrammen, woorden, letters,…

Er zijn “gefaciliteerde personen”die goede mentale capaciteiten hebben en die via een alfabetische klavier hun boodschappen kunnen doorgeven. De Facilited Communication (FC) is geen therapie maar ze maakt behandelingen mogelijk wat ervoor onmogelijk was. Waarom? Dankzij een nieuwe manier om naar de gehandicapte persoon te kijken en daardoor haar effectieven capaciteiten te kunnen ontdekken.

Doelstellingen ?

► De deelnemers toelaten van :

  • Theoretische en praktische kennis te verwerven betreffende de FC.
  • Deze techniek toe te passen, op verschillende niveau’s bij de gehandicapte persoon.

Inhoud ?

► Theoretische aspecten: Oorsprong en de fundamenten van de FC, de rol van de “facilitor” de relationele toestand, de neuro-motorische problemen en de kennis van de woordenschat van de patiënten, de begunstigden (wie komt in aanmerking) voor de FC …

► Practische aspecten: De juiste beweging en steun, de pratijk, de verschillende toepassingen, hoe schrijven ze, de moeilijkheden….

► Ethische aspecten: Vragen rond : »wat doen met wat ze schrijven ? Hoe kan men beinvloed worden? Geldigverklaring over de FC?…

Begeleider ?

► Anne Courtejoie, een logopediste, formatrice en expert in de Alternatieve en Ondersteunde Communicaties.

Doelgroep ?

►Alle geïnteresseerde personen

  • Ouders , leden van een opvoedings-, paramedisch-, therapeutisch team, …welke contact hebben met de gehandicapte persoon
  • Ook studenten in de eerder genoemde diciplines

Kalender ?

► Het initiatie seminarie loopt over 6 dagen (9 u – 12 u en 13 u – 16 u)

  • Dag 1 : theoretische vorming 
  • Dag 2: theoretische vorming 
  • Dag 3 : feed back
  • Dag 4 : praktijk met uw gefaciliteerde persoon
  • Dag 5 : praktijk met uw gefaciliteerde persoon

► + 2 x een halve dag: (van 9 u30 tot 12u30) feed back

Tarief ?

► 600 € per deelnemer. (syllabus inbegrepen)

Waar ?

► COMALSO Antwerpsesteenweg 23 Bus 2 2520 BROECHEM

► Of op het terrein (0,40 € /kms)