Evaluatie hoe ?

  • Een bilan opstellen van de overblijvende capaciteiten van de patiënt, rekening houdend met zijn motorieke en mentale mogelijkheden.
  • In functie van de resultaten, de mogelijkheid geven aan de patiënt om verschillende technologieën te testen, ( communicatie programma / apparaten, toegangsmogelijkheden,..) om de juiste keuze te kunnen maken.
  • Het is sterk aangeraden dat de persoon zonder spraak, begeleid is door personen uit de onmiddellijk omgeving (ouders, logo, kiné, ergo, leerkracht, ….) waar de gehandicapte persoon mee communiceert.
  • Alles meebrengen, wat al uitgeprobeerd is rond communicatie.