FORMATION CHESSEP – EVALUATION INNOVANTE DE LA PERSONNE POLYHANDICAPEECHESSEP OPLEIDING

CHESSEP EST UNE EVALUATION INNOVANTE DE LA PERSONNE POLYHANDICAPEE
dont le but est de souligner ses compétences, ses émergences et ses difficultés…

CHESSEP IS EEN INNOVATIEVE  EVALUATIE VAN DE POLYHANDICAPTE PERSOON.
Doel : zijn capaciteiten, zijn verschijningen en zijn moeilijkheden te ontdekken …


De evaluatie van een persoon met EMB is moeilijk.
Het eist tijd en grondig observatie.

CHESSEP, ontwikkeld door Dominique CRUNELLE, Franse logopediste en « Docteur en science de l’éducation », is een innovatieve evaluatie :
Communicatie met EMB personen  
Evalueren, Situeren,  zich aanpassen.
Een geïndividualiseerd Project uitwerken … 

Door haar ervaring , heeft
Dominique CRUNELLE zich  3 vragen gesteld:

  1. Hoe hun behoeften te kennen ?
  2. Hoe ze evalueren ?
  3. Hoe concreet zich organiseren dat ze hun alternatieve voorwerpen altijd bij de hand hebben ?

Objectief
5 concrete antwoorden met als doel een verbetering van het levenskwaliteit van personen met EMB.
 « GEEF BETEKENIS AAN WAT ZE WILLEN DOORGEVEN 
GEEF BETEKENIS AAN WAT WE DOEN »  Dominique Crunelle

Voor wie?
logopedisten, opvoeders, ergos, ouders of omgeving van personen met EMB …

Opleidster
Dominique Crunelle, Franstalig logopediste van LILLE in Frankrijk.
Vorming georganiseerd door COMALSO ASBL in samenwerking met VZW Huize Eyckerheide.

Waar ?
 VZW HUIZE EYCKERHEYDE – 3 K. Astridlaan te 2880 BORNEM

Wanneer ? : Dinsdag 21 en woensdag 22 maart 2017 van 10.00 tot 16.00

Kostprijs ?     200€ (voor 2 dagen, incl middagmaal)

Bankrekening van COMALSO :
BE88-0015-4240-1141                   BIC GEBABEBB
NAAM + VOORNAAM + Opleiding CHESSEP maart 2017

Voor verdere vragen : logopedie@eyckerheyde.be 
(logopedisten : Hanne Leen en Anneleen Papen)

Meer willen weten over COMALSO ?
facebook : https://www.facebook.com/Comalso
of
www.comalso.be  –> Klikken rechts op FACEBOOK .

 Team van  COMALSO Continue reading FORMATION CHESSEP – EVALUATION INNOVANTE DE LA PERSONNE POLYHANDICAPEECHESSEP OPLEIDING

DEPLACEMENTs et TEMOIGNAGES de CAA – AACVERVOERS en GETUIGENIS van AACDEPLACEMENTS and PRESENTATIONS of AAC

DEPLACEMENTS EN CHAISE ROULANTE et ASSISTANCE pour des DEMANDES de TEMOIGNAGES  de PERSONNES UTILISATRICES de Communication Alternative et Augmentative (CAA – AAC).

Quelles possibilités ?
COMALSO reçoit beaucoup de demandes pour des témoignages par des personnes handicapées de la parole … Continue reading DEPLACEMENTs et TEMOIGNAGES de CAA – AACVERVOERS en GETUIGENIS van AACDEPLACEMENTS and PRESENTATIONS of AAC

HEUREUX QUI COMMUNIQUEGELUKKIG WIE COMMUNICEERTHAPPY WHO’S COMMUNICATES

                                                                        
Et si nous nous intéressions à la Communication Alternative et Améliorée ?…

Colloque organisé par : Isaac fr en partenariat avec ADAPEI et ARS

Le POLE ENFANCE HERICOURT – ADAPEI DE HAUTE SAONE en France est le Centre initiateur de cette journée passionnante.

Continue reading HEUREUX QUI COMMUNIQUEGELUKKIG WIE COMMUNICEERTHAPPY WHO’S COMMUNICATES

GRID 2 – logiciel de communication alternative et augmentative (CAA / AAC)GRID 2 – alternatieve en ondersteunde communicatie programmaGRID 2 – alternative and augmentative communication software

The Grid 2 est un logiciel d’aide à la communication mais également un générateur d’applications permettant de:

○ Communiquer ○ Gérer des SMS, des e-mails ○ Ecouter sa musique  ○  Accéder à ses photos ○Utiliser Word, Facebook, Skype, etc.

Continue reading GRID 2 – logiciel de communication alternative et augmentative (CAA / AAC)GRID 2 – alternatieve en ondersteunde communicatie programmaGRID 2 – alternative and augmentative communication software

LOCKED IN SYNDROM – LIS – VIGAND PHILIPPELOCKED IN SYNDROM – LIS – VIGAND PHILIPPELOCKED IN SYNDROM – LIS – VIGAND PHILIPPE

LOCKED IN SYNDROM – LIS – VIGAND PHILIPPE et son livre

« Légume vert ou le monologue d’un tétraplégique muet »

Philippe est « LIS », un handicap très lourd, mais un esprit vif, un humour corrosif…LOCKED IN SYNDROM – LIS – VIGAND PHILIPPE  en zijn boek.

« Groene groente » of de monoloog van een man met tetraplegie die daarenboven niet kan praten* Philippe heeft LIS »

een zeer zware handicap, maar met een wakkere geest, met een bijtende humor.

Continue reading LOCKED IN SYNDROM – LIS – VIGAND PHILIPPELOCKED IN SYNDROM – LIS – VIGAND PHILIPPELOCKED IN SYNDROM – LIS – VIGAND PHILIPPE