Systemen met gebaren

Definitie :  Alle communicatiesystemen met gebaren

Enkele voorbeelden van systemen met gebaren :

 • De standaard gebarentaal
 • Amer Ind (geïnspireerd op de gebaren taal van deAmérindiens indiaansen)
 • Français Signé  (elk woord van de zin wordt voorgesteld)  
 • Tekentaal  (Gebruikt door doven met een andere structuur dan de spreektaal) – Mains Animées  (Montréal) – Smog (gebruikt in Vlaanderen)
 • Sezame (ontwikkeld voor mentaal gehandicapten)
 • Coghamo (Sezame aangepast voor motorisch gehandicapten)
 • Makaton (gebaren geassocieerd met afbeeldingen)
 • ……. Enz….

Sterke kanten van deze systemen:

 • Altijd bij de hand, altijd beschikbaar.
 • Het is een systeem dat spontaan gebruikt wordt door alle personen met spraakproblemen en in situaties waar de spreektaal niet werkt.

Zwakke kanten van deze systemen:

 • Een fijne motoriek is noodzakelijk.
 • De deelnemer aan de communicatie moet de gebaren kennen.