Grafische Systemen (monosemie of polysemie)

Monosemie :

Een tekening, een grafische voorstelling = een betekenis  Communicatieboekje met verschillende pagina’s

Definitie :  Alle communicatiesystemen gebaseerd op grafische beelden en waarbij elke grafische voorstelling een unieke betekenis heeft.

Enkel voorbeelden van grafische communicatiesystemen :  (voor mooie illustraties zie de site :  www.isaac.com  (pictogrammen)

 • Sicom ( +/- 82 concrete en nauwkeurige beelden)
 • Pic (+/- 400 pictogrammen ontworpen voor personen met een mentale handicap)
 • Com une image (kinderlijke en eenvoudige beelden)
 • C.A.P. (Communiquer et Apprendre par Pictogrammes/ Communiceren en leren met pictogrammen, +/- 1500 pictogrammen)
 • Beta (+/-1500 zeer concrete tekeningen)
 • Bliss (+/- 100 basissymbolen, met welke men meer dan 3000 standaard symbolen heeft gecreëerd. Volwaardige taal, internationaal gebruikt, met de mogelijkheid om nieuwe woorden te creëren            tot in honeindige !
 •  Pick & Stick
 • Parler Picto
 • Picto
 • Graech Bailly
 • Pictogrammen winkel
 • Makaton (beelden die gebruikt worden te samen met gebaren)
 •  Axelia
 • Sclera
 • Rebus
 • ….enz ……

Sterke kanten van deze systemen :

 • Visuele ondersteuning
 • Fijnere en preciezere communicatie is mogelijk
 • Mogelijkheid om te communiceren op afstand (brief)

Zwakke kanten van deze systemen :

 • Minder spontaan
 • Goede visuele en mentale capaciteiten zijn noodzakelijk

Polysemie :

Een tekening, een grafische voorstelling = meerdere betekenissen     (door het samenvoegen van 2 tot 3 tekeningen) Communicatietabel opgebouwd op één uniek blad

Definitie: Alle communicatiesystemen gebaseerd op grafische beelden en waarbij elke grafische voorstelling meerdere betekenissen kan hebben in functie van de samenvoeging met 1 of 2 andere beelden.

Enkele voorbeelden van grafische systemen :

 • MINSPEAK
 • BLISS
 • …. ????….

Sterke kanten van deze systemen :

 • Eén blad met maximum 120 tekeningen.
 • Uitgebreide mogelijkheden om boodschappen te creëren , vertrekkend van een beperkt aantal beelden, dank zij de samenvoeging van beelden.
 • Versnelde motorische autmatisatie omdat de beelden altijd op dezelfde plaats staan
 • Snellere communicatie dan met de andere systemen
 • Fijnere en preciezere communicatie is mogelijk

Zwakke kanten van deze systemen:

 • Vereist uitstekend mentaal capaciteiten
 • Vereist een uitstekend visueel geheugen
 • Bij voorkeur is men in staat om aan te wijzen ??????om een directe toegang te hebben (zie   samenvatting i.v.m. toegankelijkheid ?????)