CAA / AAC ?


Adaptieve en Augmentatieve Communicatie (AAC) verwijst naar een reeks technieken die gericht zijn op het faciliteren van orale communicatie. AAC is een is een internationale benaming maar in Nederlands spreken we graag van Adaptieve en Ondersteunde Communicatie. In het Frans worden ze aangeduid met de letters CAA (Adaptaive and Augmentative Communication). We zullen ze in detail presenteren in een samenvatting die het resultaat is van vijftien jaar ervaring op dit gebied.